• Home
 • Załóż konto

1Zanim założysz konto

Sprawdź wymagania, jakie należy spełnić oraz jakie dokumenty należy złożyć, aby móc otrzymać Kartę Sopocką i aktywować Pakiet Mieszkańca lub Pakiet Studenta lub Pakiet Wsparcia Ukrainy. Jeśli spełniasz wymogi programu, zaznacz TAK i przejdź Dalej.

 • rozliczam w Sopocie podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  Do założenia konta konieczne będzie wypełnienie wniosku i dołączenie:
  1. aktualnej fotografii każdej z osób, której dotyczy wniosek. Wymogi dotyczące zdjęcia: twarz równomiernie oświetlona, na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych; twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. W przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny, w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB; w przypadku wniosków papierowych dobrej jakości fotografię dołącza się do wniosku w formie elektronicznej lub papierowej.
  2. Dokumentu Potwierdzającego (lista dokumentów potwierdzających dostępna TUTAJ)
 • Nie rozliczam podatku w Sopocie, ale jestem zameldowany w Sopocie na pobyt stały lub czasowy min. od 12 miesięcy oraz
  • jestem osobą fizyczną powyżej 18 roku życia zameldowaną w Sopocie na pobyt stały, która nie rozlicza PIT-u w żadnym Urzędzie Skarbowym /lub nie odprowadza podatków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ani zagranicą, lub
  • jestem osobą fizyczną powyżej 18 roku życia zameldowaną w Sopocie na pobyt czasowy (min. od 12 miesięcy), która nie rozlicza PIT-u w żadnym Urzędzie Skarbowym /lub nie odprowadza podatków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ani zagranicą, lub
  • jestem osobą fizyczną powyżej 18 roku życia zameldowaną w Sopocie na pobyt stały lub czasowy (min. od 12 miesięcy), której małżonek / partner rozlicza PIT w sopockim Urzędzie Skarbowym, lub
  • jestem osobą fizyczną powyżej 18 roku życia zameldowaną w Sopocie na pobyt stały/ czasowy (min. od 12 miesięcy), przebywającej na urlopie wychowawczym, lub
  • jestem emerytem/ką /rencistą/ką zameldowanym/ą w Sopocie na pobyt stały/ czasowy (min. od 12 miesięcy)
  Do założenia konta konieczne będzie wypełnienie wniosku i dołączenie:
  1. Aktualnej fotografii każdej z osób, której dotyczy wniosek. Wymogi dotyczące zdjęcia: twarz równomiernie oświetlona, na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych; twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. W przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny, w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB; w przypadku wniosków papierowych dobrej jakości fotografię dołącza się do wniosku w formie elektronicznej lub papierowej.
  2. Oświadczenia (lista oświadczeń dostępna TUTAJ)
 • jestem studentem Uczelni, która jest członkiem Sopockiej Organizacji Turystycznej (lista członków SOT dostępna TUTAJ)
  Do założenia konta konieczne będzie wypełnienie wniosku i dołączenie:
  1. aktualnej fotografii każdej z osób, której dotyczy wniosek. Wymogi dotyczące zdjęcia: twarz równomiernie oświetlona, na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych; twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. W przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny, w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB; w przypadku wniosków papierowych dobrej jakości fotografię dołącza się do wniosku w formie elektronicznej lub papierowej.
  2. Dokumentu Potwierdzającego (lista dokumentów potwierdzających dostępna TUTAJ)
 • jestem zarejestrowany w Sopockim Centrum Wsparcia Ukrainy
  Do założenia konta konieczne będzie wypełnienie wniosku i dołączenie:
  1. aktualnej fotografii każdej z osób, której dotyczy wniosek. Wymogi dotyczące zdjęcia: twarz równomiernie oświetlona, na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych; twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. W przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny, w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB; w przypadku wniosków papierowych dobrej jakości fotografię dołącza się do wniosku w formie elektronicznej lub papierowej.