Aby co dwa tygodnie mailowo otrzymywać informacje dotyczące Karty Sopociej, jej funkcjonalności oraz bieżących wydarzeń w mieście, konieczne jest wyrażenie przez Ciebie zgody na wysyłkę newslettera. Zgodę możesz wyrazić po zalogowaniu się do swojego konta w zakładce Profil, w sekcji Zainteresowania przesuwając suwak przy komunikacie Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera (suwak powinien zmienić kolor na zielony). Na koniec kliknij Zapisz zainteresowania - od tej pory będziesz otrzymywał newsletter Karty Sopockiej.
W każdej chwili możesz usunąć zgodę na otrzymywanie newslettera - w tym celu napisz do nas na adres kartasopocka@visit.sopot.pl

 
W przypadku utraty Karty Sopockiej należy zalogować się na swoje konto, zablokować zgubioną kartę i złożyć wniosek o wydanie duplikatu. Następnie należy udać się do punktu Informacji Turystycznej przy ul. Dworcowej 4 w celu odebrania duplikatu. Wydanie duplikatu kosztuje 20 zł.
 
Dzięki Karcie Sopockiej otrzymasz dostęp do przygotowanych przez Partnerów Karty ofert, zawierających zestawy specjalnych zniżek, promocji i ulg. Oferty pogrupowane są w dwa pakiety – Pakiet Mieszkańca i Pakiet Studenta. Sprawdź który jest da Ciebie!
Pełną listę Partnerów wraz ofertami znajdziesz tutaj.
 
Tak,​ jedna osoba może odebrać karty dla całej rodziny:
✅jeśli została wybrana weryfikacja online i wniosek każdego z członków rodziny został już zweryfikowany pozytywnie,
✅jeśli składa 
w punkcie IT niezbędne dokumenty potwierdzające uprawnienia poszczególnych członków rodziny do otrzymania Karty Sopockiej.
Tak. Możesz zdecydować, czy chcesz używać tylko tradycyjnej Karty, tylko aplikacji czy obu naraz.
 
Jeżeli spełniasz warunki umożliwiające ich aktywację, to tak. Pamiętaj jednak, że zniżki wynikające z obu pakietów nie sumują się. Za każdym razem korzystając z karty, będziesz mieć możliwość wyboru tej zniżki, która jest korzystniejsza.
 
Nowe, spersonalizowane Karty Sopockie zaczynają obowiązywać od 21 marca 2022 r. Karty wydane wcześniej będą honorowane do zmieszczonej na nich daty ważności. W tym czasie możesz posługiwać się starą kartą lub dokonać nieodpłatnie wymiany starej karty na nową. Informacje na temat zasad wyrobienia nowej karty znajdziesz tutaj.
 
Tak, możesz złożyć wniosek w imieniu innych osób pełnoletnich, z którymi mieszkasz, a także z którymi nie mieszkasz pod tym samym adresem pod warunkiem, że:
 • zostałeś przez nich do tego upoważniony,
 • poinformowałeś ich o zakresie, do którego zostaną wykorzystane ich dane osobowe,
 • jesteś osobą Uprawnioną do korzystania z Karty Sopockiej,
 • każda z tych osób jest osobą Uprawnioną do korzystania z Karty Sopockiej (aby aktywować Kartę Sopocką każda osoba dorosła musi indywidualnie przedstawić swój Dokument Potwierdzający).
Uwaga!​ ​Jeżeli składasz wniosek w imieniu innej osoby pełnoletniej, ​z którą nie zamieszkujesz​ pod tym samym adresem, upewnij się, że po założeniu Konta Rodzinnego zmienisz poprzez panel zarzadzania jej adres zamieszkania na właściwy zanim wygenerujesz Potwierdzenia Zamówienia. Każda osoba pełnoletnia musi zweryfikować się indywidualnie Dokumentem Potwierdzającym Uprawnienia, gdzie adres musi być zgodny z tym, który został podany na Potwierdzeniu Zamówienia.
Dla każdej osoby pełnoletniej, w imieniu której wnioskujesz o wydanie Karty Sopockiej, wymagany jest indywidualny adres e-mail tej osoby.
Na podany w procesie rejestracji konta innej osoby pełnoletniej adres e-mail zostanie wysłany aktywny link potwierdzenia założenia konta oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na zarzadzanie kontem w ramach konta rodzinnego, administrowanego przez Ciebie.
Jeżeli link nie zostanie kliknięty, umowa nie zostanie zawarta, konto innej osoby pełnoletniej będzie nieaktywne i zostanie usunięte z systemu w ciągu 7 dni od dnia przesłania linka potwierdzającego.
Jeżeli osoba kliknie „nie” w mailu weryfikacyjnym - jej dane zostaną natychmiast usunięte z bazy.
Jeżeli osoba kliknie „tak” w mailu weryfikacyjnym - wasze konta będą połączone w ramach Konta Rodzinnego, którego Ty będziesz administratorem.

Co to oznacza w praktyce?
Będziesz miał wgląd w wykorzystane rabaty i darmowe wejścia innej osoby pełnoletniej, będziesz mógł edytować jej dane osobowe (w tym adres zamieszkania), zainteresowania, wyrażać i cofać zgody na wysyłkę newslettera.
W każdej chwili możesz odłączyć konto innej osoby pełnoletniej od swojego konta poprzez zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Sopockiej poprzez stronę www.kartasopocka.pl przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk odłącz osobę na adres e-mail innej osoby pełnoletniej zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenie konta.
Inna osoba pełnoletnia może w każdej chwili samodzielnie odłączyć swoje Konto Użytkownika od Konta Rodzinnego. Może tego dokonać poprzez:
 • zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Sopockiej poprzez stronę www.karta.sopot.pl
 • przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk Odłącz konto od Rodziny,
 • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej oraz Administratora Konta Rodzinnego zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.
Karta Sopocka jest kartą imienną i nie może z niej korzystać nikt poza właścicielem. Jeżeli chcesz, aby Twoje dzieci korzystały ze zniżek zawartych na karcie, na etapie zakładania konta możesz zdecydować, że założysz je nie tylko dla siebie, ale dla całej rodziny.
Zakładając konto w imieniu osoby nieletniej, stajesz się administratorem konta przynależnego do tej osoby. Oznacza to, że możesz zarządzać wszystkimi danymi na tym koncie. Podczas rejestracji dziecko nie musi posiadać własnego adresu e-mail. Indywidualny adres e-mail dziecka będzie potrzebny, jeśli chcesz, żeby Twój podopieczny miał dostęp do swojego profilu w aplikacji mobilnej i mógł wprowadzać w nim zmiany.

 
Karta Sopocka, zarówno w postaci plastikowej karty, jak i aplikacji mobilnej, jest tylko nośnikiem. Sama w sobie nie jest aktywna, nie uprawnia też do zniżek. To aktywacja Pakietu Mieszkańca lub Pakietu Studenta aktywuje Kartę.
To uprawnienia do Pakietu Mieszkańca lub Studenta należy potwierdzić, przedstawiając jeden z dokumentów niezbędnych do weryfikacji. Informację o dokumentach niezbędnych do weryfikacji uprawnień znajdziesz tutaj.
 
Nic. Karta Sopocka, zarówno w formie plastikowej, jak i aplikacji mobilnej jest dostępna bezpłatnie. Również aktywacja pakietów następuje bezkosztowo.
Wydanie duplikatu karty, w przypadku zgubienia oryginalnej Karty Sopockiej w formie plastikowej wymagania dokonania opłaty w wysokości 20 zł.
 
Osoby pracujące: PIT lub UPO za ubiegły rok ze wskazanym Urzędem Skarbowym w Sopocie jako adresem składania zeznania podatkowego
Dzieci: od 7 do 18 r.ż.: ważna legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości (dzieci do 6 r.ż. korzystają z ulg i zniżek przypisanych do rodzica)
Studenci do 26 r.ż.: ważna legitymacja studencka + aktualna fotografia jak do dokumentu tożsamości
Emeryci/renciści: PIT otrzymany z ZUS za ubiegły rok lub oświadczenie o meldunku na pobyt stały lub czasowy od min. 12 miesięcy
Osoby powyżej 18 r.ż. zameldowane na pobyt stały lub czasowy od min. 12 miesięcy, które nie rozliczają podatku dochodowego ani w Polsce, ani za granicą: oświadczenie o zameldowaniu
Osoby na urlopie wychowawczym: oświadczenie o zameldowaniu
Osoby zameldowane w Sopocie, nierozliczające podatku dochodowego w US w Sopocie, których mąż/żona/partner/partnerka rozlicza podatek w US w Sopocie: oświadczenie o wspólnym zameldowaniu.


W celu dodania do Pakietu Mieszkańca Pakietu Parkingowego konieczne jest okazanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym imiennie figuruje się jako jego właściciel lub współwłaściciel lub umowy leasingu/kredytu, w którym jest się bezpośrednio wskazanym jako Korzystający z pojazdu.

W przypadku osób, które nie mają swojej aktualnej fotografii oferujemy możliwość wykonania za darmo zdjęcia na miejscu.
 • naciśnij przycisk TARYFA;
 • wybierz z menu KARTA SOPOCKA naciskając przycisk AKCEPTUJ;
 • zbliż kartę do czytnika Karty Sopockiej/ zeskanuj kod QR lub kreskowy / wpisz przypisany do karty numer rejestracyjny pojazdu i naciśnij przyciski AKCEPTUJ;
  zakup bilet postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na wyświetlaczu.
 • Dodatkowo Karta Sopocka działa już w aplikacjach ePark oraz moBILET. Aplikacja sama sprawdza, czy numer rejestracyjny jest w Bazie Karty i automatycznie nalicza zniżkę.
   
Osoby, które zamieszkały w Sopocie w trakcie roku rozliczeniowego, mogą ubiegać się o wydanie Karty Sopockiej na podstawie formularza ZAP-3, w którym deklarują, że ich miejscem zamieszkania oraz rozliczania podatku od osób fizycznych jest Sopot.
Formularz ZAP-3 (Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem) możesz złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.
Instrukcje jak złożyć formularz elektronicznie znajdziesz pod tym adresem: https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja

 
Osoby, które założyły działalność gospodarczą w Sopocie w 2022 roku, mogą zweryfikować swoje uprawnienia na podstawie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym wskazany jest Naczelnik sopockiego oddziału Urzędu Skarbowego.
 
Pakiet Mieszkańca:
 • osoba rozliczająca podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Sopocie oraz dzieci znajdujące się pod jej opieką,
 • osoba zameldowana w Sopocie, która nie rozlicza podatku dochodowego ani w Polsce, ani za granicą,
 • emeryci, renciści zameldowani w Sopocie.
Pakiet Studenta:
 • studenci uczelni wyższych będących członkami Sopockiej Organizacji Turystycznej.
Pakiet Wsparcia Ukrainy:
 • osoba zarejestrowana w Centrum Wsparcia Ukrainy.
Można zawnioskować o przyznanie pakietu internetowo. Wystarczy założyć konto na naszej stronie (niebieski przycisk w górnym menu), wybrać odpowiedni dla siebie wariant. Po złożeniu wniosku punkt obsługi ma 10 dni na jego przetworzenie. Otrzymasz wówczas powiadomienie email i od tego momentu możesz posługiwać się identyfikatorem w formie aplikacji mobilnej lub udać się po również odbiór karty plastikowej. 

Instrukcja samodzielnego przedłużenia/ aktywowania Karty Sopockiej na Państwa koncie na stronie karta.sopot.pl, bądź w aplikacji mobilnej Karta Sopocka.

Loginem jest numer telefonu, bądź mail, jeśli był podany.
Hasło zostaje wysłane automatycznie, tuż przy zakładaniu konta i ważne jest 24godziny, jeśli wygasło, wystarczy napisać sms’a z prośbą o hasło (wyślemy nowe hasło).

Po udanym logowaniu w zakładce Karta i Pakiety, w głównym MENU klikamy:
+Dodaj nowe Pakiety
Dodaj / Wybrany Pakiet Mieszkańca 2024 (Pamiętaj! Wymagany PIT za 2023 rok)

Wybieramy wariant z listy
(Klikamy w białe pole, gdzie rozwija się lista możliwych wariantów do wyboru)

Zaznaczamy Pakiet Parkingowy 2024 (jeśli Państwo go kontynuują, nie jest już wymagane zdjęcie dowody rejestracyjnego) *(WAŻNE- jeśli wyskakuje informacja, że numery rejestracyjne są już w systemie, wystarczy dopisać/uzupełnić numer rejestracyjny w zakładce IDENTYFIKATOR)

Dodajemy niezbędne dokumenty.

W miejscu okienka, z napisem dodaj zdjęcie - Wklejamy PIT za rok 2023, jeśli dodajemy numery rejestracyjnego, mamy również okienko do wklejenia zdjęcia dowodu rejestracyjnego.

Jeśli konto nie posiada zdjęcia – pojawi się również miejsce na wklejenie zdjęcia.

Wysyłamy wniosek/Dodajemy wybrane Pakiety


W momencie zaakceptowania wniosku – Pakiet Mieszkańca 2024 i Pakiet Parkingowy 2024 pojawi się na liście POSIADANYCH PAKIETÓW.
 
Tak, z karty mogą korzystać wszyscy, którzy rozliczają podatek PIT w Sopocie. Zameldowanie nie jest konieczne.