• Home
  • Punkty obsługi

Punkt Obsługi

Zapraszamy do wyrobienia Karty Sopockiej. Trwa to zaledwie kilka minut i nic nie kosztuje.


ul. Dworcowa 4, Sopot

Wskazówki dojazdu z Google

Godziny otwarcia:
Obsługa Karty Sopockiej:
  • w punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Dworcowej 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
  • w punkcie Informacji Turystycznej na Placu Zdrojowym 2 od wtorku do piątku w godz. 9.00-17.00  (brak możliwości wydruku kart, tylko przedłużanie pakietów)

Przypominamy w jaki sposób wyrobić Kartę Sopocką i jakie dokumenty należy mieć przy sobie:
Osoby pracujące: PIT lub UPO za ubiegły rok rozliczony w Urzędzie Skarbowym w Sopocie
Dzieci: od 7 do 18 r.ż.: ważna legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości (dzieci do 6 r.ż. korzystają z ulg i zniżek przypisanych do Karty rodzica)
Studenci do 26 r.ż.: ważna legitymacja studencka 
Emeryci/renciści: PIT otrzymany z ZUS za ubiegły rok lub możliwość złożenia oświadczenia o meldunku
Osoby powyżej 18 r.ż. zameldowane na pobyt stały lub czasowy od min. 12 miesięcy, które nie rozliczają podatku dochodowego ani w Polsce, ani za granicą: możliwość złożenia oświadczenia o meldunku 
Osoby na urlopie wychowawczym: możliwość złożenia oświadczenia o meldunku 
Osoby zameldowane, nierozliczające podatku dochodowego w US w Sopocie, których mąż/żona/partner/partnerka rozlicza podatek w Sopocie: możliwość złożenia oświadczenia o meldunku

Każda osoba wnioskująca o przyznanie Karty Sopockiej musi również załączyć aktualną fotografię. W przypadku osób, które nie mają swojej aktualnej fotografii oferujemy możliwość wykonania zdjęcia na miejscu za darmo.


W celu dodania do Pakietu Mieszkańca Pakietu Parkingowego konieczne jest okazanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym imiennie figuruje się jako jego właściciel lub współwłaściciel lub umowy leasingu/kredytu, w którym jest się bezpośrednio wskazanym jako Korzystający z pojazdu. Tymczasowy dowód rejestracyjny, umowa użyczenia, czy umowa kupna pojazdu nie upoważniają do uzyskania Pakietu Parkingowego.

Wraz z koniecznymi dokumentami prosimy o przynoszenie starych Kart Sopockich, które tracą ważność z końcem 2022 r.

W związku z zapytaniami chcielibyśmy rozwiać wątpliwości odnośnie zapisu w naszym regulaminie dotyczącym osób zameldowanych na pobyt czasowy. W rozumieniu tegoż regulaminu warunkiem, który trzeba spełnić, by otrzymać Kartę Sopocką jest fakt zamieszkiwania pod adresem czasowego zameldowania nie krócej niż od 12 miesięcy w momencie składania wniosku o Kartę Sopocką. Osobom zameldowanym na pobyt czasowy, ale zamieszkałym pod wskazanym adresem przez krótszy okres, Karty nie zostaną wydane.