• Home
  • Punkty obsługi

Punkt Obsługi

Zapraszamy do wyrobienia Karty Sopockiej. Trwa to zaledwie kilka minut i nic nie kosztuje.


ul. Dworcowa 4, Sopot

Wskazówki dojazdu z Google

Godziny otwarcia:
Od 19.09. obsługa Karty Sopockiej w punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Dworcowej 4.
Składanie wniosków o wydanie Karty oraz odbiór Kart będzie możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00. do końca września oraz w godzinach 8:30-16:30 od października 2022.
W tych dniach Punkt Karty Sopockiej będze otwarty w godzinach 11:00-15:00
wrzesień - 22,23,29
październik - 6,7,20,27
listopad - 3,17,24,29
grudzień - 2


Przypominamy w jaki sposób wyrobić Kartę Sopocką i jakie dokumenty należy mieć przy sobie:
Osoby pracujące: PIT lub UPO za ubiegły rok rozliczony w Urzędzie Skarbowym w Sopocie
Dzieci: od 7 do 18 r.ż.: ważna legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości (dzieci do 6 r.ż. korzystają z ulg i zniżek przypisanych do Karty rodzica)
Studenci do 26 r.ż.: ważna legitymacja studencka 
Emeryci/renciści: PIT otrzymany z ZUS za ubiegły rok lub możliwość złożenia oświadczenia o meldunku
Osoby powyżej 18 r.ż. zameldowane na pobyt stały lub czasowy od min. 12 miesięcy, które nie rozliczają podatku dochodowego ani w Polsce, ani za granicą: możliwość złożenia oświadczenia o meldunku 
Osoby na urlopie wychowawczym: możliwość złożenia oświadczenia o meldunku 
Osoby zameldowane, nierozliczające podatku dochodowego w US w Sopocie, których mąż/żona/partner/partnerka rozlicza podatek w Sopocie: możliwość złożenia oświadczenia o meldunku

Każda osoba zakładająca wnioskująca o przyznanie Pakietu Karty Sopockiej musi również załączyć aktualną fotografię. W przypadku osób, które nie mają swojej aktualnej fotografii oferujemy możliwość wykonania zdjęcia na miejscu za darmo.


W celu dodania do Pakietu Mieszkańca Pakietu Parkingowego konieczne jest okazanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym imiennie figuruje się jako jego właściciel lub współwłaściciel lub umowy leasingu/kredytu, w którym jest się bezpośrednio wskazanym jako Korzystający z pojazdu. Tymczasowy dowód rejestracyjny, umowa użyczenia, czy umowa kupna pojazdu nie upoważniają do uzyskania Pakietu Parkingowego.

Wraz z koniecznymi dokumentami prosimy o przynoszenie starych Kart Sopockich, które tracą ważność z końcem 2022 r.

W związku z zapytaniami chcielibyśmy rozwiać wątpliwości odnośnie zapisu w naszym regulaminie dotyczącym osób zameldowanych na pobyt czasowy. W rozumieniu tegoż regulaminu warunkiem, który trzeba spełnić, by otrzymać Kartę Sopocką jest fakt zamieszkiwania pod adresem czasowego zameldowania nie krócej niż od 12 miesięcy w momencie składania wniosku o Kartę Sopocką. Osobom zameldowanym na pobyt czasowy, ale zamieszkałym pod wskazanym adresem przez krótszy okres, Karty nie zostaną wydane.