Grodzisko w Sopocie. Skansen Archeologiczny

Jana Jerzego Haffnera 63, 81-715 Sopot
  • Home
  • Oferty
  • Grodzisko w Sopocie. Skansen Archeologiczny
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Grodzisko w Sopocie. Skansen Archeologiczny


  • Dostosowany
  • Parking

Nawiguj z Google


Opis

Grodzisko to najstarszy zabytek w Sopocie, a jednocześnie Oddziału Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Archeologiczne grodzisko to po prostu pozostałość po osadzie obronnej (tzw. grodzie). Występuje ono w postaci kolistego, bądź czworobocznego wzniesienia. Termin „grodzisko” bywa także stosowany na określenie osady obronnej (grodu) o wielkich rozmiarach.

Ten urokliwy skansen, czyli muzeum na wolnym powietrzu (w tym przypadku jest to tzw. skansen archeologiczny), położony jest w malowniczej scenerii bujnej zieleni i szumiących strumyków. Prezentowane są tutaj zrekonstruowane zabudowania grodu: chaty, brama i częściowo – palisada (ogrodzenie z drewnianych pali). Wszystkie powyższe elementy zabudowy zrekonstruowano dokładnie w miejscach odkrycia ich reliktów, czyli pozostałości po autentycznych elementach zabudowy istniejących w przeszłości.

Powstanie Skansenu pozostaje w zgodzie z propagowanym obecnie nurtem archeologii eksperymentalnej. Ma on na celu ochronę zabytków archeologicznych i popularyzowanie historii. Popularyzacji historii służą szczególnie organizowane corocznie festyny archeologiczno-historyczne. Obejmują one cykl imprez o charakterze kulturalno-turystycznym z silnym naciskiem na edukacyjny wymiar całego przedsięwzięcia. Ponadto organizowane są historyczne imprezy plenerowe, spotkania integracyjne młodzieży polskiej i zagranicznej, a przede wszystkim prowadzone są tutaj lekcje żywej historii dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ożywają wówczas warsztaty dawnych rzemiosł, odbywają się liczne konkursy, gry i zabawy plebejskie, pokazy walk na miecze i topory, strzelanie z łuku, prezentacje uzbrojenia, efektowne tańce celtyckie, szkockie i irlandzkie oraz koncerty muzyki dawnej.

Skansen stanowi bardzo atrakcyjny ośrodek muzealno-dydaktyczny promujący historię i zabytki wczesnośredniowiecznych Pomorzan. Odwiedzany jest rokrocznie przez tysiące turystów z Polski i zagranicy. Przyjeżdżają do niego nie tylko mieszkańcy Trójmiasta, czy młodzież szkolna, ale wszyscy pasjonaci tradycji i obyczajów słowiańskich oraz wikińskich.

Zaraz przy Skansenie, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku wraz z Gminą Miasta Sopotu zrealizowało współfinansowany przez Unię Europejską projekt „Budowa pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie”. Nowoczesny pawilon wystawienniczo-edukacyjny pozwala upowszechniać kulturę i tradycję historyczną, a także wzbogaca ofertę wystawienniczą i edukacyjną regionu.
W pawilonie ma miejsce stała wystawa najstarszych zabytków archeologicznych Sopotu. Ekspozycja ta nosi nazwę „Najstarsze dzieje Sopotu”. Znajdziemy tam także opis pradziejów południowej strefy obszaru Morza Bałtyckiego, prezentowany z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych.
Ponadto, mieszczą się tam pracownie dla dzieci i młodzieży (przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych) oferujące zajęcia praktyczne polegające na odtwarzaniu średniowiecznych rzemiosł. Na zakończenie należy dodać, iż odbiorcy w każdym wieku mogą uczestniczyć w cyklach odczytów przybliżających dzieje wczesnośredniowieczne.


 
Godziny otwarcia:
W okresie 1 kwietnia – 31 października Grodzisko w Sopocie jest otwarte od wtorku do niedzieli w godzinach 9:00–17:00.
W okresie 1 listopada – 31 marca Grodzisko w Sopocie jest otwarte od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00–16:00.
Ostatnie wejście – na pół godziny przed zamknięciem.
W poniedziałki – nieczynne.
 


Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

✅ możliwość wejścia z psem przewodnikiem
✅ możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza polskiego języka migowego
✅ toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością
✅ miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

Koordynator ds. dostępności: Marcin Fedoruk, e-mail: m.fedoruk@archeologia.pl, tel.: 508 037 234.

Regulamin i warunki

✅ Zniżka obowiązuje po okazaniu Karty Sopockiej lub aplikacji "Karta Sopocka"