Uniwersytet Gdański

Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Uniwersytet Gdański


  • Dostosowany

Nawiguj z Google

Opis

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością. Kształcenie we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy połączone jest z nowoczesnymi warunkami studiowania w jednym z największych na Pomorzu uniwersyteckich kampusów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Dziś to największa uczelnia w regionie pomorskim, która wywarła niepodważalny wpływ na rozwój nowoczesnej Polski, nauki i szkolnictwa wyższego. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 25 tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy ponad tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych. Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki.

Uniwersytet Gdański osiąga znaczące sukcesy naukowe, umacniając pozycję lidera, szczególnie w zakresie aktywności i badań związanych z morzem. Uczelnia współpracuje w tym zakresie z ośrodkami badawczo-naukowymi ze wszystkich niemal krajów świata. Jako jedna z pięciu polskich uczelni Uniwersytet Gdański tworzy sieć uniwersytetów europejskich, wybranych w konkursie Komisji Europejskiej – ‘European Universities’. Wraz z partnerami – Uniwersytetem w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytetem w Splicie (Chorwacja), Uniwersytetem Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytetem Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy) i Uniwersytetem Maltańskim (Malta) – Uniwersytet Gdański tworzy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas - SEA-EU). Uczelnia dwukrotnie została laureatem specjalnego Programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – Międzynarodowe Agendy Badawcze, który zakłada tworzenie w Polsce innowacyjnych centrów doskonałości z udziałem najlepszych naukowców z całego świata.

Z racji swojego uniwersyteckiego charakteru Uniwersytet Gdański realizuje różnorodne badania naukowe – na uczelni reprezentowane są zarówno dyscypliny humanistyczne, ekonomiczne, jak i nauki społeczne, ścisłe i przyrodnicze. Największe sukcesy naukowe osiągają badacze w obszarach badań biomedycznych i biomolekularnych oraz teoretycznych podstaw technologii kwantowych.

Uczelnia pozostaje wierna swojej pierwszej dewizie z 1970 roku – in mari via tua (w morzu droga twoja). Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak: Stacja Morska Instytutu Oceanografii im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu, Morski wizerunek uczelni to także kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku. Dotyczy to przede wszystkim Wydziału Biologii oraz Wydziału Oceanografii i Geografii i takich kierunków, jak: biologia, geografia, ochrona środowiska czy też oceanografia. Na Wydziale Ekonomicznym w Sopocie istnieje Instytut Transportu i Handlu Morskiego, którego pracownicy prowadzą badania dotyczące ekonomicznych aspektów funkcjonowania transportu i handlu morskiego oraz prowadzą specjalność: międzynarodowy transport i handel morski, kształcąc specjalistów w tym zakresie.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

W Uniwersytecie działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Wszystkie budynki są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażone w sprzęt dydaktyczny umożliwiający studentom i innym osobom pełne wykorzystanie potencjału dydaktycznego.

Regulamin i warunki

Karta Sopocka z Pakietem Studenta
Studenci trójmiejskich oddziałów uczelni partnerskich Sopockiej Organizacji Turystycznej mogą korzystać z Pakietu Studenta stanowiącego element nowej Karty Sopockiej.
Co można zyskać dzięki Pakietowi Studenta:
  • promocje na bilety wstępu do wybranych muzeów i teatrów
  • ulgi przy wejściówkach do wybranych obiektów oraz na wydarzenia rekreacyjno-sportowe
  • rabaty w lokalach gastronomicznych, pensjonatach, hotelach oraz gabinetach SPA
  • upusty na wybrane usługi, świadczone przez sopockie firmy
Jak wyrobić Kartę Sopocką z Pakietem Studenta
Karta Sopocka z Pakietem Studenta dostępna jest w postaci aplikacji na smartfon (do pobrania za darmo na App Store lub Google Play). Do wyrobienia karty potrzebne są: skan lub zdjęcie obu stron ważnej legitymacji studenckiej oraz zdjęcie twarzy. Wniosek o Kartę Sopocką z Pakietem Studenta należy złożyć internetowo nawww.karta.sopot.pl