Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie


Nawiguj z Google

Opis

Budujemy, remontujemy i wykonujemy bieżące naprawy dróg publicznych i wewnętrznych w Sopocie. 
 
Kwestie bezpieczeństwa użytkowników dróg są naszym nadrzędnym zadaniem, dlatego dbamy o prawidłowe oznakowanie ulic, sprawną sygnalizację świetlną. Odśnieżamy drogi i ciągi komunikacyjne, dbamy o ich czystość. Budujemy i troszczymy się o stan dróg i ścieżek rowerowych w mieście. Odpowiadamy za budowę i utrzymanie oświetlenia placów, parków, dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich, takich jak wiadukty i tunele.

Odpowiadamy za strefę płatnego parkowania w Sopocie, należyte i czytelne jej oznakowanie, kontrolujemy prawidłowość wnoszonych opłat za postój. Sprawdzamy stan techniczny parkometrów, dbamy o ich prawidłowe funkcjonowanie. 

Troszczymy się o zieleń miejską – w parkach, na skwerach, w pasie dróg publicznych. Sadzimy kwiaty na miejskich rabatach i skwerach, zimą ozdabiamy miasto dekoracjami świątecznymi.  Tworzymy szpalery drzew, pielęgnujemy je, przycinamy, dbamy by były ozdobą miasta.
Zarządzamy m.in. cmentarzem komunalnym, infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, lasami komunalnymi, schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Sopotkowo, placami i siłowniami pod chmurką. Przyjmujemy od mieszkańców i firm deklaracje za odbiór odpadów komunalnych.

Opiniujemy i uzgadniamy inwestycje realizowane w pasie ruchu drogowego, lub mające wpływ na organizację ruchu pojazdów w mieście. Udzielamy zgód na zajęcie pasa ruchu drogowego, m.in. na potrzeby lokalnych gastronomików, którzy w okresie letnim poszerzają swoją przestrzeń o ogródki gastronomiczne.

Wykonujemy roboty interwencyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające istniejącą infrastrukturę drogową oraz pełnimy dyżur, przyjmując zgłoszenia dotyczące uszkodzenia awarii oraz nieprawidłowości występujących w elementach zarządzanej infrastruktury komunalnej. Komórki organizacyjne ZDiZ odpowiedzialne są także za uruchamianie działań zabezpieczających i naprawczych oraz ich monitorowanie.

Regulamin i warunki

Korzystanie z Sopockiej Strefy Płatnego Parkowania reguluje UCHWAŁA NR XLIV/769/2023 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za postój w tej strefie oraz sposobu pobierania opłat.