Image

Jak wyrobić Kartę Sopocką?

Drodzy sopocianie,
przypominamy w jaki sposób wyrobić Kartę Sopocką i jakie dokumenty należy mieć przy sobie:

Osoby pracujące: PIT lub UPO za ubiegły rok rozliczony w Urzędzie Skarbowym w Sopocie 
Dzieci: od 7 do 18 r.ż.: ważna legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości (dzieci poniżej 7 r.ż. korzystają z ulg i zniżek przypisanych do Karty rodzica)
Studenci do 26 r.ż.: ważna legitymacja studencka 
Emeryci/renciści: PIT otrzymany z ZUS za ubiegły rok lub możliwość złożenia oświadczenia (dla osób zameldowanych)
Osoby powyżej 18 r.ż. zameldowane na pobyt stały lub czasowy od min. 12 miesięcy, które nie rozliczają podatku dochodowego ani w Polsce, ani za granicą: możliwość złożenia oświadczenia o meldunku 
Osoby na urlopie wychowawczym: możliwość złożenia oświadczenia (dla osób zameldowanych) 
Osoby zameldowane, nierozliczające podatku dochodowego w US w Sopocie, których mąż/żona/partner/partnerka rozlicza podatek w US w Sopocie: możliwość złożenia oświadczenia o meldunku

Oświadczenia można złożyć zarówno stacjonarnie (koniecznie osobiście), jak i online podczas zakładania konta. Wyboru dokonuje się w pierwszych krokach po kliknięciu na przycisk "Załóż konto"

Każda osoba wnioskująca o przyznanie Karty Sopockiej musi również załączyć aktualną fotografię. W przypadku osób, które nie mają swojej aktualnej fotografii oferujemy możliwość wykonania zdjęcia na miejscu za darmo

W celu dodania do Pakietu Mieszkańca Pakietu Parkingowego konieczne jest okazanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym imiennie figuruje się jako jego właściciel lub współwłaściciel lub umowy leasingu/kredytu, w którym jest się bezpośrednio wskazanym jako Korzystający z pojazdu. Tymczasowy dowód rejestracyjny, umowa użyczenia, czy umowa kupna pojazdu nie upoważniają do uzyskania Pakietu Parkingowego.

W przypadku osób, które nie mają swojej aktualnej fotografii oferujemy możliwość wykonania zdjęcia na miejscu za darmo.

Wraz z koniecznymi dokumentami prosimy o przynoszenie starych Kart Sopockich, które tracą ważność z końcem 2022 r.

W związku z zapytaniami chcielibyśmy rozwiać wątpliwości odnośnie zapisu w naszym regulaminie dotyczącym osób zameldowanych na pobyt czasowy. W rozumieniu tegoż regulaminu warunkiem, który trzeba spełnić, by otrzymać Kartę Sopocką jest fakt zamieszkiwania pod adresem czasowego zameldowania nie krócej niż od 12 miesięcy w momencie składania wniosku o Kartę Sopocką. Osobom zameldowanym na pobyt czasowy, ale zamieszkałym pod wskazanym adresem przez krótszy okres, Karty nie zostaną wydane.

Można zawnioskować również o przyznanie pakietu internetowo. Wystarczy założyć konto na naszej stronie (niebieski przycisk w górnym menu) i wybrać odpowiedni dla siebie wariant. W przypadku, gdy korzystasz z wariantu innego, niż dla podatnika, wybór poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji jest tak samo ważny, jak podpisanie oświadczenia w punkcie stacjonarnym. Po złożeniu wniosku punkt obsługi ma 10 dni na jego przetworzenie. Otrzymasz wówczas powiadomienie email i od tego momentu możesz posługiwać się identyfikatorem w formie aplikacji mobilnej lub udać się po również odbiór karty plastikowej. 

Fot. Ewelina Wołejko