Image

Wakacyjne Warsztaty na Grodzisku w Sopocie

Zajęcia poprowadzą: Andrzej Wędzik (broń), Hubert Skrodzki (garncarstwo) i Anna Wojciechowska (tkactwo).

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy telefonicznie: 58-340-66-00 w godzinach pracy Grodziska.
Limity: 15 osób na garncarstwo, 6 osób na tkactwo. Na warsztaty poświęcone broni pierwotnej i starożytnej nie ma limitu.
Zapisujemy wyłącznie gości indywidualnych (nie zapisujemy całych wycieczek, grup zorganizowanych, kolonii itp.).

Opłata za wstęp na Grodzisko wynosi: 10 zł – bilet normalny / 8 zł – bilet ulgowy.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Każdego dnia odbywają się dwa warsztaty – pierwszy o godzinie 12:00, drugi o 14:00.
3 lipca Niedziela z bronią pierwotną i starożytną
7 lipca Czwartek z bronią pierwotną i starożytną
14 lipca Czwartek z bronią pierwotną i starożytną
17 lipca Niedziela z bronią pierwotną i starożytną
21 lipca Czwartek z bronią pierwotną i starożytną
24 lipca Niedziela z bronią pierwotną i starożytną
28 lipca Czwartek z bronią pierwotną i starożytną
31 lipca Niedziela z garncarstwem
4 sierpnia Czwartek z garncarstwem
7 sierpnia Niedziela z tkactwem
11 sierpnia Czwartek z garncarstwem
14 sierpnia Niedziela z garncarstwem
18 sierpnia Czwartek z tkactwem
21 sierpnia Niedziela z garncarstwem
25 sierpnia Czwartek z tkactwem
28 sierpnia Niedziela z tkactwem

Zajęcia odbywają się na dworze. W przypadku złych warunków atmosferycznych mogą zostać odwołane.

Patron medialny: Portal esopot.pl